Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

1 feb 2018
Zuiderpershuis - Antwerpen

Op donderdag 1 februari 2018 om 18u organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een voordracht die gegeven zal worden door Dhr. Paul de Baets, Ere-Kamervoorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen en tevens Ondervoorzitter voor de Raad voor Zeevaart/scheepvaart.

Hij zal spreken over over  ‘de Onderzoeksraad van de Scheepvaart’ in de foyer van het Zuiderpershuis te Antwerpen.

Er zullen juridische punten worden aangevraagd.

Locatie: Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen

Parkeergelegenheid: in omgeving

Aanvangsuur: 18u.

20 apr 2018
Van Breda Risks & Benefits - Antwerpen

Meer info volgt.

16 nov 2017

De Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering hebben het genoegen u het colloquium "The exciting world of commodities" aan te kondigen dat ze gezamenlijk zullen inrichten op donderdag 16/11/2017 vanaf 13u00 te Antwerpen.

 

5 sep 2017

De Belgische Vereniging voor Zeerecht richt comité in ter bespreking standpuntinname Brexit.

Meer informatie in bijlagen. Er werd inmiddels een reactie verzonden die u eveneens in bijlage kan terugvinden.

 

24 mei 2017

Vlaanderen en Nederland, neem de landsgrens weg en je krijgt één gebied dat met de Schelde-Rijndelta, zijn havens en transportinfrastructuur de voornaamste toegangspoort tot het Europese continent en de belangrijkste deur van Europa naar de wereld vormt. Concurrentie gaat binnen dat gebied steeds meer hand in hand met samenwerking, rond thema's als toegankelijkheid, beloodsing of hinterland. Oude tegenstellingen blijven soms overeind, andere vervagen of verdwijnen.