Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

7 sep 2016
Burburestraat 6, 2000 Antwerpen

De Commissie voor de herziening van het Belgisch Zeerecht heeft het Blauwboek betreffende de herziening van het publieke zeerecht gepubliceerd op haar website (

22 sep 2016
Locatie nog te bevestigen

Op donderdag 22 september 2016 organiseert de BVZ een voordracht over de nieuwe York-Antwerp Rules (YAR).

Sprekers: De heer Jef Gorrebeeck en De heer Peter Laurijssen

Locatie: kantoren van Van Breda Risk & Benefits (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, parking aanwezig achter het gebouw)

Juridische punten: 2

Inschrijving verplicht.

2 dec 2016
Hof Van Beroep - Antwerpen

Op vrijdag 2 december organiseert de BVZ haar jaarlijkse lunchcauserie op het Hof van Beroep te Antwerpen.

Meer info over het onderwerp volgt later.

Inschrijving is mogelijk via onze website.

8 dec 2016

De Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering organiseren op 8 december 2016 gezamenlijk een colloquium vanaf 13u00 te Antwerpen.

6 okt 2016

Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2016 organiseert de Erasmus Universiteit te Rotterdam een congres naar aanleiding van 60 jaar CMR-verdrag.  Voor de Belgische advocaten zijn OVB punten aangevraagd.  Het programma en de praktische informatie zijn te vinden op http://www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/juridisch/international_conference_60_years_cmr/

 

 

11 aug 2016

ABAM BVT gaat in het najaar van start met de grondige opleiding transportverzekeringen (2016-2017).

Deze opleiding betracht een duidelijk beeld te geven van de structuur en de werking van de transportverzekeringsmarkt. De lessen worden gegeven door zorgvuldig gekozen docenten met veel ervaring in de sector.  

Inmiddels is alle informatie in verband met de opleiding beschikbaar op de website. Hier vindt u het lessenrooster terug, de inschrijvingsvoorwaarden en alle bijkomende modaliteiten.