Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

5 okt 2017
Aix-en-Provence

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober organiseren de AFDM en de BVZ het inmiddels 9e Colloque franco-belge, in Aix-en-Provence.  In bijlage vindt u het programma. De inschrijvingen gebeuren rechtstreeks bij de AFDM door middel van het bijgevoegde inschrijvingsformulier, en dit voor 15 september a.s.

1 dec 2017
Hof van Beroep Antwerpen

Op vrijdag 1 december 2017 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie op het Hof van Beroep te Antwerpen. Meer info volgt later.

24 mei 2017

Vlaanderen en Nederland, neem de landsgrens weg en je krijgt één gebied dat met de Schelde-Rijndelta, zijn havens en transportinfrastructuur de voornaamste toegangspoort tot het Europese continent en de belangrijkste deur van Europa naar de wereld vormt. Concurrentie gaat binnen dat gebied steeds meer hand in hand met samenwerking, rond thema's als toegankelijkheid, beloodsing of hinterland. Oude tegenstellingen blijven soms overeind, andere vervagen of verdwijnen.

27 apr 2017

Op 27 april 2017 organiseert het Advocatenkantoor Ponet & De Vleeschauwer in het Havenhuis te Antwerpen het seminarie : LADINGZEKERING – TERUG IN BEWEGING : WAT STAAT ONS NA 10 JAAR NOG TE WACHTEN ?

Het seminarie wordt georganiseerd naar aanleiding van de 10e verjaardag van het Koninklijk Besluit ‘Ladingzekering’ van 27 april 2007.

Sinds de inwerkingtreding van dit Koninklijk Besluit is er uiteraard heel wat veranderd. Met de sprekers zal er gekeken worden naar wat de huidige regelgeving heeft gebracht en wat de toekomst nog zal, of moet bieden