Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

2 jun 2016
Restaurant LUX- Adriaan Brouwerstraat 13 te 2000 Antwerpen

Op donderdag 2 juni 2016 om 18u organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse algemene vergadering in zaal Bonaparte die deel uitmaken van restaurant LUX (Adriaan Bouwerstraat 13, 2000 Antwerpen) vlakbij het MAS te Antwerpen.

Na de Algemene Vergadering wordt een feestdiner ingericht ter ere van de De heer Bart Desmet, die gevierd zal worden als gewezen deken van de Nautische Commissie.

Het feestdiner zal op dezelfde locatie plaatsvinden vanaf 19u30 in zaal Aldegondis (Adriaan Brouwerstraat 13, 2000 Antwerpen).

8 dec 2016

De Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering organiseren op 8 december 2016 gezamenlijk een colloquium vanaf 13u00 te Antwerpen.

26 mei 2016

U vindt alle informatie betrekking tot deze conferentie, alsook inschrijvingsmogelijkheden en accomodaties in de bijlagen.

21 mei 2016

UCL Laws invites you to a conference on Commercial Maritime Law

 
Tuesday 31 May and Wednesday 1 June 2016
from 12.30 - 19:30pm in London Bloomsbury

organised by: 
Dr Melis Özdel (UCL Laws)