Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

2 feb 2017
CEPA Gebouw, Brouwersvliet 33,2000 Antwerpen

Op donderdag 2 februari 2017 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een debatavond over "Solas Container Weights revised. Hoe werkt het in de praktijk?"

Sprekers: Frank Van Reybroeck, Olivier Schoenmaeckers

Locatie: VEA - Cepa gebouw, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen

Uur: 18u

Juridische punten: 2

16 mrt 2017
'De Ark', Siberiastraat, 2030 Antwerpen

Op 16 maart 2017 organiseert de BVZ, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Zeerecht, het tweejaarlijkse Belgisch-Nederlands Colloquium.  Een gedetailleerd programma volgt later.

21 apr 2017
Van Breda Risk & Benefits

Op vrijdag 21 april 2017 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een lentecauserie over "Het verdrag van Budapest".

Sprekers: Marc de Groof en Bob Verberck (onder voorbehoud)

Locatie: Van Breda Risk & Benefits - Antwerpen

 

8 dec 2016

De Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering organiseren op 8 december 2016 gezamenlijk een colloquium vanaf 13u00 te Antwerpen.

12 okt 2016

Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober organiseren de Antwerp Forwarding Association, Forwarderlaw en Flows een tweedaags congres over "Law and logistics: the way forward".  Voor dit congres werden 10 OVB punten toegekend.  Alle praktische informatie en de mogelijkheid tot inschrijving vindt U via deze link: http://www.flows.be/nl/events/12-13-th-october-conference-law-and-logistics-way-forward

6 okt 2016

Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2016 organiseert de Erasmus Universiteit te Rotterdam een congres naar aanleiding van 60 jaar CMR-verdrag.  Voor de Belgische advocaten levert dit congres 12 OVB punten op.  Het programma en de praktische informatie zijn te vinden op http://www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/juridisch/international_conference_60_years_cmr/