Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

9 nov 2017
Zeebrugge

Op donderdag 9 november 2017 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar tweede maritieme uitstap. Dit jaar is de keuze gevallen op een bezoek aan de marinebasis van Zeebrugge.

Hierna vindt u het programma:

9h30    Vertrek met de bus
            Verzamelplaats aan de Crowne Plaza te Antwerpen 

11h30   Receptie + lunch

13h30   Belgian Navy: Steer course 2030

14h30   Legal aspects UXV

15h00   Naval use of PPI & RoE's

16 nov 2017
Rotterdam

Op donderdag 16 en vrijdag 17 november organiseren de Erasmus Law School en het Rotterdam Institute of Shipping and Transport Law een internationaal congres over diverse aspecten van het cognossement.  Dit congres is door de OVB erkend voor 6 juridische punten.  In bijlage vindt u de flyer van dit congres.  Alle informatie is ook te vinden op de website van het congres: www.blc2017.nl

1 dec 2017
Hof van Beroep Antwerpen

Op vrijdag 1 december 2017 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie op het Hof van Beroep te Antwerpen. Meer info volgt later.

16 nov 2017

De Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering hebben het genoegen u het colloquium "The exciting world of commodities" aan te kondigen dat ze gezamenlijk zullen inrichten op donderdag 16/11/2017 vanaf 13u00 te Antwerpen.

 

5 sep 2017

De Belgische Vereniging voor Zeerecht richt comité in ter bespreking standpuntinname Brexit.

Meer informatie in bijlagen.

 

24 mei 2017

Vlaanderen en Nederland, neem de landsgrens weg en je krijgt één gebied dat met de Schelde-Rijndelta, zijn havens en transportinfrastructuur de voornaamste toegangspoort tot het Europese continent en de belangrijkste deur van Europa naar de wereld vormt. Concurrentie gaat binnen dat gebied steeds meer hand in hand met samenwerking, rond thema's als toegankelijkheid, beloodsing of hinterland. Oude tegenstellingen blijven soms overeind, andere vervagen of verdwijnen.