Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

23 mrt 2023
Salons van Edel - Wilrijk

Op donderdag 23 maart organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht in samenwerking met de Studiekring Zeeverzekeringen een voordracht gevolgd door een diner.

Meer informatie volgt.

21 apr 2023

Op vrijdag 21 april 2023 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lentecauserie.

meer info volgt.

8 jun 2023
RYCB Linkeroever

Op donderdag 8 juni 2023 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse algemene vergadering gevolgd door een receptie en diner.

Dit jaar vinden eveneens opnieuw verkiezingen plaats.

Meer info volgt.

19 okt 2022

Save the date!

The 2022 CMI Conference will take place in Antwerp, Belgium. Antwerp is the birthplace of the Comité Maritime International that celebrates its 125 years existence.

More information on our website