Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

2 dec 2022

Op vrijdag 2 december 2022 om 12u organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie op het Hof van Beroep te Antwerpen.

Spreker: De heer Guy Janssens, Chief Corporate Affairs Officer bij de Haven van Antwerpen - Brugge

Onderwerp: "Port of Antwerp-Bruges, haven met toekomst"

Locatie: Hof van Beroep te Antwerpen

Inschrijving verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

19 okt 2022

Save the date!

The 2022 CMI Conference will take place in Antwerp, Belgium. Antwerp is the birthplace of the Comité Maritime International that celebrates its 125 years existence.

More information on our website