Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

26 apr 2019
Van Breda Risk & Benefit - Antwerpen

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lentecauserie. 

Onderwerp: Brave new world? Over ontwikkelingen inzake cognossementen en zeevrachtbrieven.

Spreker: Frank Stevens

De lentecauserie zal plaats vinden van 12.00 tot 14.00 u bij Van Breda Risk & Benefits (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen). Een broodjeslunch wordt aangeboden. Voor de advocaten wordt om erkenning bij de orde van Vlaamse Balies voor juridische punten verzocht.

Inschrijving is mogelijk via onderstaand formulier.

9 mei 2019
Salons van Edel - Antwerpen

Op donderdag 9 mei 2019 om 19h organiseren de Belgische Vereniging Voor Zeerecht en Studiekring Zeeverzekeringen een gezamenlijke voordracht met diner.

Spreker: De heer Pedro Matthynssens, gedelegeerd bestuurder bij Vanbreda Risks & Benefits te Antwerpen.

Onderwerp voordracht: "Twee uitdagingen voor de verzekeringssector: cyberattacks en Brexit"

Locatie: Salons van Edel, zaal "Jade, Terbekehofdreef 13, 2610 Wilrijk (parking is voorzien)

20 jun 2019
Restaurant Lux - Nautiv - Antwerpen
25 apr 2019

Op 1 april 2019 heeft de Kamer het wetsvoorstel tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek goedgekeurd.

Het nieuwe wetboek zal in werking treden één jaar na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

In bijlage vindt u de tekst zoals goedgekeurd door de Kamer, en een inhoudstafel van het nieuwe wetboek.

19 apr 2019

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar.