Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

29 apr 2021
Digitaal

Op donderdag 29 april 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht in samenwerking met de Studiekring voor Zeeverzekeringen een webinar over "Overliggelden en verzekeringen : komt het wel ooit goed tussen die twee ?" 

17 jun 2021

Op donderdag 17 juni 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijke Algemene vergadering.

Meer info volgt.

3 dec 2021
Hof Van Beroep - Antwerpen

Op vrijdag 3 december 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie.

Spreker: meer info volgt later

Locatie: Hof van Beroep Antwerpen

Er zullen juridische punten voor de advocaten worden aangevraagd.