Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

7 mrt 2024
Parijs - Frankrijk

Meer informatie volgt later.

18 apr 2024
Allia, Arenbergstraat 17, 2000 Antwerpen
6 jun 2024
RYCB Linkeroever

Op donderdag 6 juni 2024 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse algemene vergadering.

 

14 jun 2023

The CMI Conference 2023 will this year take place in Quebec, Montreal, Canada from 14 until 16 June 2023.

You can find all information with regard to registration, programme and accomodation on this website.